AGROTEKNIKK

26-29 november, Norges Varemesse, Lillestrøm

Du får informasjon om utdanning til de grønne fagene på Agroteknikk

Utdanning og aktiviteter

På messaninen i hall D blir utdanning og rekruttering satt i fokus. Mange aktiviteter samt god mat skapte liv og røre på Agrotenikk i 2012. Samarbeidet med NBU og McDonalds gjennom Grønn Utdanning er allerede på plass.

22.03.2015
Tekst: Jarle Kleppan | Foto: Agroteknikk


 
NBU tar ansvar
 
NBU er gode på å lage aktiviteter for den yngre garde. Generalsekretær i NBU, Signe Lindbråten, sier at de trår til  igjen og tar ansvaret for at det blir gode aktiviteter og en proff gjennomføring. De ulike skolene og utdanningsinstitusjonene vil utfordres til å bidra med forskjellige aktiviteter innenfor sine områder.
Det blir spennende å se hva de får til.
 
McDonalds stiller opp
 
Det er stort behov for å mette de mange tusen besøkende. McDonalds bekrefter at de er med og vil stå for serveringen også denne gangen. McDonalds fokuserer på norske råvarer og vil bidra til at de besøkende får tilførsel av energi underveis, for en god messeopplevelse.
 
Grønn utdanning er viktig for fremtiden
 
NBU, Felleskjøpet og McDonalds samarbeider for å sette fokus på utdanning innen de grønne fagene. "Det å få muligheten til å sette av så mye plass og ressurser på Agroteknikk er helt strålende", sier John Arne Ulvan, adm.dir. i Felleskjøpet Agri. "Det gir økt oppmerksomhet mot utdanningsmuligheter innen landbruks- og maskinfag."