AGROTEKNIKK

26-29 november, Norges Varemesse, Lillestrøm

AgroUng-ansvarlig Jørgen Skjelin med engasjerte deltakere som skal fremme grønn utdanning og VG2 Arbeidsmaskiner på Agroteknikk

AgroUng – aktiviteter og karrieremuligheter

AgroUng er en av nyskapingene på Agroteknikk. – Her blir det stor aktivitet fra våre samarbeidspartnere som Norges Bygdeungdomslag, skoler og fagutdanninger i landbruket, Traktorbransjens Opplæringskontor, 4H og mange andre, forteller Jørgen Skjelin i utstillingskomiteen.

25.08.2015
Tekst: Håvard Simonsen | Foto: Håvard Simonsen, Faktotum


– AgroUng i 2. etasje i Hall D blir stedet for alle som er nysgjerrige på arbeidsmulighetene i landbruksnæringen og en grønn karriere, sier Skjelin. Han er produktsjef i Eikmaskin og tar hånd om den store ungdomssatsingen på Agroteknikk.

– AgroUng er en videreføring av satsingen på unge besøkende som Agroteknikk startet for tre år siden. Messa er en utmerket arena for å synliggjøre alle de spennende mulighetene landbruket har å by på, og vi ønsker i enda sterkere grad å benytte Agroteknikk til å sette næringa på agendaen for de som står foran et yrkesvalg, forklarer Skjelin.

Landbruket er som alle andre næringer avhengig av god rekruttering og arrangørene av Agroteknikk har tett samarbeid med utstillerne for å profilere næringa.
– Programmet til utstillerne på AgroUng er i ferd med å ta form og jeg kan love at det blir verdt et besøk, sier Skjelin.

Rekruttering
– Denne gang blir det mye fokus på fagene og linjevalgene på videregående skoler, naturbruksskoler og fagskoler. De besøkende vil få gode muligheter til å sette seg inn i hva de ulike utdanningsretningene innebærer, sier Skjelin.

Han forteller at Agroteknikk vil invitere interesserte elever og rådgivere fra ungdomsskoler og første trinn på videregående i et mye større omfang enn tidligere.
– Vi ser for oss at vi sammen med utstillerne lager et spesialopplegg for elevene. Slik kan utstillingen bli en kombinasjon av matnyttig yrkesveiledning på AgroUng og spennende maskiner og utstyr, mener Skjelin.