AGROTEKNIKK

26-29 november, Norges Varemesse, Lillestrøm

AgroMagasinet

 

Program

Få faglig påfyll under Agroteknikk 2015

Seminarsalen

Norsk Landbruksrådgiving inviterer til fagseminar under Agroteknikk 2015, fredag 27. november kl. 11.00 til 16.00.

TINE Rådgiving inviterer til fagseminarer på lørdag 28. november fra kl 10:00 til 15:30. Foredragene til TINE Rådgiving holdes to ganger i løpet av dagen.

Det foregår i teltet mellom hall B og C. Velkommen innom for faglig påfyll og debatt.

Fagseminarene i til landbruksrådgivinga handler blant annet om landbruksbygg, bioenergi, presisjonslandbruk, maskinteknikk, HMS, mekaniseringsøkonomi og finansieringsmuligheter. 

TINE Rådgiving tar for seg blanding av fôrmidler, styringsverktøy i moderne melkeproduksjon, erfaringer med planlegging og byggledelse på eget fjøs samt muligheter og utfordringer innen hygiene, kvalitet og helse i AMS.

27.11.2015, Kl. 11:00

Standardisering av storfebygg - Smartere, enklere og billigere byggeprosjekter

Morgendagens bygging av landbrukets driftsbygninger vil skje ved bruk av prefabrikkerte elementer.

Foredragsholder: Per-Olav Skjølberg, Fagkoordinator bygningsteknikk, Norsk Landbruksråd

27.11.2015, Kl. 11:30

Ny seminstasjon for Norsvin i Vang - Norges eneste og verdens mest moderne

Hvordan sikre seg mot brann og sjukdomsutbrudd?

Foredragsholder: Per Olav Skjølberg og Øyvind Schiager, hhv. fagkoordinator og rådgiver landbruksbygg

27.11.2015, Kl. 12:00

Bioenergi i landbruket - En lønnsom og bærekraftig investering?

Landbruket forsterker sin posisjon som vare- og tjenesteleverandør til storsamfunnet.

Foredragsholder: Per Olav Skjølberg og Gudbrand Teigen, fagkoordinatorer for landbruksbygg og økonomi

27.11.2015, Kl. 12:30

Presisjonsjordbruk

Det defineres som bruk av avansert teknologi for å skreddersy behandlingen av jord og planter på ulike deler av et skifte.

Foredragsholder: Gjermund Ruud Skjeseth, rådgiver maskinteknikk

27.11.2015, Kl. 13:00

Maskinteknikk: Dekkutrustning og jordpakking

Total aksellast, dimensjon på hjul og lufttrykk i dekk er viktige faktorer for å forklare jordpakking og kjøreskader.

Foredragsholder: Sverre Heggset, rådgiver maskinteknikk og grovfôrproduksjon

27.11.2015, Kl. 13:30

Har du en trygg arbeidsplass? Fokus på traktor og transport

Dagens bønder tilbringer stadig flere timer i traktoren. Traktorene blir større, går fortere og er sikrere, men er samtidig innblandet i altfor mange arbeidsulykker og dødsfall i landbruket.

Foredragsholder: Halle Arnes og Kari-Anne Aanerud, distriktsleder og rådgiver HMS

27.11.2015, Kl. 14:00

Mekaniseringsøkonomi: Valg av mekaniseringslinjer for grovfôrproduksjon

Mekaniseringslinjer ved grashøsting gir veldig mange valgmuligheter av redskap og metoder.

Foredragsholder: Sverre Heggset, rådgiver maskinteknikk og grovfôrproduksjon

27.11.2015, Kl. 14:30

Finansieringsmuligheter: Hvordan oppnå den beste miksen av egenkapital, tilskudd, lån og leasing

Finansieringsmodeller for økende betydning i landbruket i takt med strukturutvikling og tilgang på ny teknologi.

Foredragsholder: Gudbrand Teigen og Lars Kjuus, hhv. fagkoordinator økonomi/rådgiver økonomi

27.11.2015, Kl. 15:00

Lønner det seg å investere i ny korntørke og lager?

Foredraget handler i hovedsak om økonomien i korntørke- og lagerinvestering. Det blir også lagt en del vekt på de ikke-økonomiske forholdene i tilknytning til en slik investering

Foredragsholder: Ole Henrik Lauritzen, rådgiver økonomi

27.11.2015, Kl. 15:30

Paneldebatt med innlederne innenfor tema økonomi:

Mekaniseringsøkonomi, investeringer, finansiering, risikohåndtering m.m.

Foredragsholder: Per Olav Skjølberg og Gudbrand Teigen, fagkoordinatorer for landbruksbygg og økonomi

28.11.2015, Kl. 10:00

Blanding av fôrmidler er ingen snarvei til suksess

Agroteknikk 2015 representerer mye nytt og spennende utstyr. Også innen fôring av de vanligste drøvtyggerene våre (storfè, geit, sau) skjer det en rivende utvikling.

Foredragsholder: Erik Brodshaug, TINE fagspesialist

28.11.2015, Kl. 10:45

Styringsverktøy i moderne melkeproduksjon - enklere hverdag og mer lønnsom drift

I en travel hverdag og hele tiden på farten har mjølkeprodusenten behov for et effektivt verktøy for bedre styring. Et slikt system bør kombinere data registrert i både Husdyrkontrollen og fra eksterne systemer på en brukervennlig og intuitiv måte slik at de gir en stor verdi for produsenten.

Foredragsholder: Andre Brockstedt Myrseth, TINE Trainee Økonomirådgiving

28.11.2015, Kl. 11:30

Erfaringer med planlegging og byggledelse på eget fjøs

Cathinka Jerkø - fagrådgiver i TINE Rådgiving på bygg og fôring skal holde et foredrag om sine erfaringer med å bygge om og på fjøset sitt hjemme.

Foredragsholder: Cathinka Jerkø, TINE Fagrådgiver og melkeprodusent

28.11.2015, Kl. 12:15

Muligheter og utfordringer innen hygiene, kvalitet og helse i automatiske melkingssystemer

Automatiske melkingssystemer blir stadig mer utbredt i Norge. I 2014 kom omtrent en tredjedel av melka levert meieriene fra kyr mjølket i automatiske melkingssystemer.

Foredragsholder: Havard Nørstebø og Gunnar Dalen, veterinærer i TINE Rådgiving

28.11.2015, Kl. 13:15

Blanding av fôrmidler er ingen snarvei til suksess

Agroteknikk 2015 representerer mye nytt og spennende utstyr. Også innen fôring av de vanligste drøvtyggerene våre (storfè, geit, sau) skjer det en rivende utvikling.

Foredragsholder: Erik Brodshaug, TINE fagspesialist

28.11.2015, Kl. 14:00

Styringsverktøy i moderne melkeproduksjon - enklere hverdag og mer lønnsom drift

I en travel hverdag og hele tiden på farten har mjølkeprodusenten behov for et effektivt verktøy for bedre styring. Et slikt system bør kombinere data registrert i både Husdyrkontrollen og fra eksterne systemer på en brukervennlig og intuitiv måte slik at de gir en stor verdi for produsenten.

Foredragsholder: Andre Brockstedt Myrseth, TINE Trainee Økonomirådgiving

28.11.2015, Kl. 14:45

Erfaringer med planlegging og byggledelse på eget fjøs

Cathinka Jerkø - fagrådgiver i TINE Rådgiving på bygg og fôring skal holde et foredrag om sine erfaringer med å bygge om og på fjøset sitt hjemme.

Foredragsholder: Cathinka Jerkø, TINE Fagrådgiver og melkeprodusent

28.11.2015, Kl. 15:30

Muligheter og utfordringer innen hygiene, kvalitet og helse i automatiske melkingssystemer

Automatiske melkingssystemer blir stadig mer utbredt i Norge. I 2014 kom omtrent en tredjedel av melka levert meieriene fra kyr mjølket i automatiske melkingssystemer.

Foredragsholder: Havard Nørstebø og Gunnar Dalen, veterinærer i TINE Rådgiving

AgroMagasinet

 

Program